پاسخ به: The enemy of my enemy is my friend

#1462

معنی ضرب المثل انگلیسی « The enemy of my enemy is my friend » به فارسی:

دشمنِ دشمن من، دوست من است.

به نظر نمی رسد ضرب المثل فارسی معادل داشته باشد.