پاسخ به: Just the same

#1518

سلام به شما . اینکه قید Just قبل از فعل کمکی آمده است، شاید از نظر گرامر و دستور زبان انگلیسی رسمی دارای ایراد باشد ولی در محاوره امری غیر عادی محسوب نمی شود و مشکلی ندارد و معنی درست، فقط  و همین الان (مدتی قبل) می دهد.

معنی جمله بالا:

خانه بدون او، (درست مثل) همان خانه همیشگی نیست.

خونه بدون اون دیگه مثل قبل (مثل همیشه) نیست. (محاوره)