پاسخ به: That’s all…

#1523

سلام و عرض ادب خدمت شما. این جمله به این معنی است که بیشتر در آخر برنامه های تلویزیونی و … توسط مجری مورد استفاده قرار می گیرد :

این تمام وقتی (فرصتی) بود که ما برای امروز (در اختیار) داشتیم.