پاسخ به: معنی national emergency به فارسی

#1533

معادل و معنی عبارت National emergency به فارسی:

  • وضعیت فوق العاده ملی
  • اضطرار ملی