پاسخ به: معادل لیگ برتر به انگلیسی

#1538

معادل عبارت و اصطلاح لیگ برتر به انگلیسی با تلفظ:

major league /ˌmeɪ.dʒər ˈliːɡ/ (مِیجر لیگ)

لیگ برتر

مثال:

major league soccer

لیگ برتر فوتبال (انگلیسی آمریکایی)