پاسخ به: لیگ قهرمانان اروپا به انگلیسی

#1568

لیگ قهرمانان اروپا (مربوط به لیگ فوتبال قاره اروپا) :

UEFA Champions League

لیگ قهرمانان اروپا (لیگ قهرمانان یوفا)