پاسخ به: معنی None of you forced labor

#1578

سلام، خواهش می کنم. ما در حد توان در خدمت شما هستیم و به امید خدا، سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. معنی جملات بالا:

جمله شماره 1: این عبارت بهتر بود به صورت یک جمله کامل ارسال می شد ولی معنی جداگانه:

none of you : هیچکدام از شما

forced labor: کار اجباری

جمله شماره 2: هر دود حدوداً یک معنی رو دارند، پس می تونید از هر دو برای معنی نواختن با انگشتان استفاد کنید. مثال:

John strummed away on his guitar.

جان شروع به نواختن گیتارش کرد.

he strummed a few chords.

او چند آکوردی نواخت.

جمله شماره 3: در محاوره انگلیسی جمله ای پر کاربرد هست به شرح زیر:

How does it work?

چطور کار می کنه؟ (برای اسباب و وسایل و …)

در جمله how does a sumo match work اگر بخواهیم به جای Work از Do استفاده کنیم، در فرهنگ انگلیسی چندان طبیعی به نظر نمی رسد و معنی را هم به درستی انتقال نمی دهد. در جمله فوق حتی می توان Work را به معنی برگزار کردن و بر پا شدن و به راه افتادن نیز ترجمه کرد.