پاسخ به: اردوگاه کار اجباری به انگلیسی

#1582

معادل دقیق و ترجمه درست عبارت و اصطلاح اردوگاه کار اجباری به انگلیسی با تلفظ:

concentration camp

/ˌkänsənˈtrāSHən ˈˌkamp/(کانسِن ترِیشن کَمپ)

اردوگاه کار اجباری

مثال:

Nazi concentration camps

اردوگاه های کار اجباری نازی