پاسخ به: معادل ضرب المثل The squeaky wheel gets the grease

#1591

معادل و معنی ضرب المثل انگلیسی The squeaky wheel gets the grease به فارسی:

The squeaky wheel gets the grease.

تا نگرید طفل، کی نوشد لبن

این ضرب المثل از مصرعی از شعر مولانا گرفته شده است:

تا نگرید ابر کی خندد چمن … تا نگرید طفل کی نوشد لبن

ترجمه تحت اللفظی این ضرب المثل انگلیسی «چرخ جیر جیر کن، روغن کاری می شود» و به این معناست که وقتی چیزی یا کسی اعتراض می کند و اعلام نیاز می کند، آن زمان است که توجه ها جلب شده و نیاز او یا آن چیز برطرف خواهد شد.