پاسخ به: معادل کفتار (حیوان) به انگلیسی

#1597

معادل کلمه کفتار به انگلیسی :

hyena /haɪˈinə/ (های اینا)

کفتار (حیوانی درنده)