پاسخ به: معادل بیماری و جمع آن به انگلیسی

#1601

معادل کلمه بیماری به زبان انگلیسی و فرم جمع این کلمه همراه با تلفظ:

disease /dɪˈziz/ (دی زیز)

بیماری

جمع کلمه disease :

diseases (دی زیزِز)

بیماری ها