پاسخ به: اخبار جعلی به انگیسی چی میشه؟

#1623

برای بیان عبارت اصطلاح اخبار جعلی که این روزها در انگلیسی بسیار ترند شده و زیر زره بین قرار گرفته است:

Fake news

اخبار جعلی ، اخبار کذب ، خبرهای جعلی