پاسخ به: inhale the good shit exhale the bullshit

#1646

سلام خدمت شما. این ضرب المثل چندان باب نیست و ضرب المثلی غیر رسمی و نه چندان مودبانه است.

Inhale the good shit exhale the bullshit.

معنی تحت اللفظی این ضرب المثل:

چیزهای خوب را با دم داخل بکش و مزخرفات را با بازدم بیرون بده.

مفهوم این ضرب المثل:

چیزهای مثبت و انرژی مثبت را وارد ذهن و روان خود کن و چیزهای منفی و انرژی منفی را از خود دور کن و بیرون بریز.