پاسخ به: معنی not a clue و no clue

#1655

عبارت not a clue یا no clue در مکالمه زبان انگلیسی مخفف و مختصر شده جملات زیر هستند (Clue به معنی سرنخ است):

I have no clue / I have not a clue

اطلاعی ندارم، خبری ندارم (سرنخی از موضوع ندارم)