پاسخ به: enough of this nonsense

#1662

عبارت enough of this nonsense کوتاه شده جملات زیر است:

I’ve heard enough of this nonsense.

I’ve had enough of this nonsense.

به معنی این است که :

« به اندازه کافی از حرف های بی معنی شنیده ام »

پس:

Enough of this nonsense!

حرف های چرند (بی معنی) را تمام کن!

چرند کافیه!