پاسخ به: let’s shake on it

#1663

عبارت « Let’s shake on it » زمانی استفاده می شود که با طرف مقابل، توافقی حاصل شده و برای ایجاد تعهد و قول برای وفای به عهد انجام می شود:

Let’s shake on it

بیا دست بدیم (بیا باهم دست بدهیم)