پاسخ به: Round plain

#1691

سلام خدمت شما. ترجمه این عبارت:

بشقاب لبه گرد (پلوخوری و خورشت خوری)، بشقاب میوه خوری و ظروف سرو و پذیرایی عالی و تمام عیار هستند.