پاسخ به: Though so

#1720

سلام و وقت بخیر.

عبارت though so متصل به هم نیست. جمله در اصل به این شکل است:

Michelle went out for her morning jog earlier, she should be back by now though, so she is probably having a shower.

باید به دنبال معنی Now though در این جمله بگردید که به معنای « حالا دیگه » یا « الان دیگه » و سایر معانی مشابه است.

she should be back by now though

او می باید تا حالا دیگه برگسته باشه.