پاسخ به: معنی و تفاوت time’s up و time’s over

#1748

این دو عبارت time’s up و time’s over در عین حال که مفهومی مشابه دارند اما تفاوت هایی هم در معنا دارند و برای استفاده صحیح و درست از این اصطلاحات انگلیسی باید به این تفاوت توجه داشت.

time’s up به معنی تمام شدن وقت و زمان چیزی است.

time’s over به معنی گذشتن از زمان انجام چیزی است.

برای درک درست تر مفاهیم به مثال ها توجه کنید.

time’s up = time is up

وقت تمام است، زمانی باقی نمانده است

time’s over = time is over

زمان گذشته است، زمان (چیزی) به سر آمده است

مثال ها:

The time when gentlemen always wore a hat is over.

زمان اینکه مردها همیشه کلاه به سر داشته باشند، گذشته است.

The time for taking action is over.

زمان برای اقدام گذشته است.

time’s up! (competion)

وقت تمام است! (وقت تمومه!) (در یک مسابقه)