پاسخ به: A little bit

#1760

در مورد a little و a little bit باید گفت که هر دو یک معنی را می دهند ولی توجه کنید در محاوره و مکالمه عامیانه و خودمانی از a little bit استفاده می شود.

مثلاً به جای گفتن یک کمی بگوییم یه کمی (چیزی شبیه به این در فارسی)

در مورد سوال دوم اینکه عبارت global health هم استفاده می شود که به معنای سلامت مردم را در مفهوم جهانی می سنجد.

در مورد عبارت Global public health ، همان طور که مشخص است سلامت عمومی مردم مد نظر است نه اختصاصی و سایر موضوعات دیگر که می تواند شاخه و رشته ی خاصی را مد نظر قرار دهد.