پاسخ به: معنی would

#1816

این جمله به انگلیسی صحیح به نظر می رسد اما کمی در گفتار پیچیده بیان شده است و اگر قبل از would دوم یک ویرگول بیاید، معنا بهتر منتقل می شود:

I think a first thing I would do, would be to set off to Caribbean.

فکر می کنم اولی کاری (چیزی) که می خواهم انجام بدهم، سفر به کارائیب خواهد بود.

این جمله را می توان به شکل بهتری بیان کرد از جمله:

I think, the first thing I would do is (to) set off to Caribbean

فکر می کنم اولین کاری که می خواهم انجام بدهم، سفر به کارائیب است.