پاسخ به: حساب پس انداز به انگلیسی

#1822

معادل حساب پس انداز بانکی به انگلیسی (انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی) همراه با تلفظ انگلیسی:

deposit account

/dɪˈpɑː.zɪt əˌkaʊnt/ (دی پازیت اِکانت – اِکَونت)

حساب پس انداز ( بریتانیا )

savings account

/ˈseɪ.vɪŋz əˌkaʊnt/ (سِیوینگ اِکانت – اِکَونت)

حساب پس انداز ( آمریکا )