پاسخ به: Too big a place

#1830

معنی جمله اول:

Not too big a place I guess , I might not have enough money

حدس می زنم که جای چندان بزرگی نیست. ممکن است پول کافی نداشته باشم. (ممکن نیست پول کافی داشته باشم)

در جمله اول باید توجه داشته باشید که قسمت اول جمله (به صورت محاوره ای بیان شده است):

Not too big a place = It’s not too big a place

جای خیلی بزرگی نیست.

این ساختار در گرامر انگلیسی درست و دارای مفهوم است و اشتباه است که مثلاً گفته شود: Not too big of a place = wrong

Not a big place

جای بزرگی نیست.

معنی جمله دوم:

کلمه would برای بیان میل و تمایل به کار برده می شود:

what I ‘d love to do is to start my own business.

معنی تحت اللفظی: چیزی که من دوست دارم تا انجام بدهم، شروع کسب و کار خودم است.

شروع کسب و کار خودم، چیزی است که عاشق انجام آن هستم.