پاسخ به: معنی و معادل دقیق Lockdown

#1892

معنی و معادل دقیق کلمه lockdown در فارسی با تلفظ :

Lockdown /ˈlɑkˌdaʊn/ (لاک داون یا دَون)

منع آمد و شد، محبوس سازی، قرنطینه

مثال:

The prison was put on lockdown after riots broke out.

پس از گسترش شورش ها، زندان تحت محبوس سازی (قرنطینه) قرار گرفته بود.