پاسخ به: منو باش ! (من رو باش) به انگلیسی

#1894

معادل عبارت من را باش (منو باش) در محاوره انگلیسی:

look at me!

منو نگاه! (من را نگاه کن)، منو باش! (من را داشته باش)

مثال:

Look at me! I’m flying!

منو داشته باش! دارم پرواز می کنم! (منو ببین! دارم پرواز می کنم)