پاسخ به: Welcome back

#1915

سلام خدمت شما. خواهش می کنم. در انگلیش تیم خوشحال میشیم که در حد توان به سوالات زبان آموزان گرامی پاسخ بدیم.

برای خوش آمدگویی از welcome استفاده می شود و اگر طرف رفته و دوباره برگشته برای خوش آمدگویی مجدد از welcome back استفاد می شود.

Hello again and welcome back

سلام دوباره و (باز هم) خوش آمدید.

در مورد Language باید گفت این کلمه به معنی زبان یعنی نوع گفتار هم استفاده می شود که احتمالاً در این جمله به نوع گفتار دلالت دارد. شاید جمله ای قبلاً بیان شده گفتار بی ادبانه بوده یا گفتار مودبانه و رسمی و سایر گفتارها.

Did you notice the language we use?

به زبان (لحنی) که ما استفاده می کنیم توجه کردید؟