پاسخ به: معنی themes common

#1928
سینا

آره حرف شما درست . این غلط ها از طرف بنده بودند . یکم بی دقتی کردم