پاسخ به: Warming strength of the sun به فارسی

#1963

سلام به شما سینای عزیز. معنی عبارت انگلیسی مذکور:

the warming strength of the sun

قدرت گرمایش خورشید (قدرت گرم کنندگی خورشید)