پاسخ به: واحد اندازه گیری به انگلیسی

#1974

معادل عبارت « واحد اندازه گیزی » به انگلیسی:

unit of measurement

واحد اندازه گیری