پاسخ به: You can’t always get what you want

#1976

معنی و مفهوم ضرب المثل انگلیسی «  You can’t always get what you want » به فارسی:

You can’t always get what you want

همیشه نمی توانی چیزی را که می خواهی، به دست بیاوری

اگر سایر دوستان یک ضرب المثل معادل فارسی هم برای این ضرب المثل سراغ دارند، در همین بخش معرفی کنن.