پاسخ به: معنی و معادل بدلکار به انگلیسی

#2017

معنی و معادل بدلکار ( بدل کار ) به انگلیسی همراه با تلفظ که در فیلم ها از فرد بدلکار برای بدلکاری فیلم به کار گرفته می شود:

stunt double /stʌnt ˈdʌbəl/ (دابِل اِستانت)

بدلکار (بدل کار)

stunt

1. شیرین کاری، هنرنمایی 2. شیرین کاری کردن، هنرنمایی کردن 3. جلوی رشد یا پیشرفت چیزی را گرفتن