پاسخ به: معادل ضرب المثل Charity begins at home

#2028

معنی و معادل ضرب المثل انگلیسی Charity begins at home در زبان فارسی:

Charity begins at home

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است

معنی تحت اللفظی: کمک و نیکی از خانه شروع می شود.

مفهوم: در کمک و نیکی کردن، اولویت با اهل خانه و خانواده و بستگان است.