پاسخ به: Fly on the wall

#2032

معنی و مفهوم جملات انگلیسی مذکور :

it made opera less elitist

(این کار یا چیزی یا …) باعث شد که اپرا کمتر محدود به خواص شود.

let’s not rush things

بیا شتاب نکنیم (بیا اجازه بدیم که چیزها سر وقت خود اتفاق بیوفتند)

The BBC filmed a ‘fly on the wall ‘ documentary about day to day running of the place.

بی بی سی مستندی به نام «پرواز بر فراز دیوار» را فیلمبرداری کرد که درباره‌ی اداره روزمره این محل است. (محلی که دیوار در آن است مثلا دیوار چین)