پاسخ به: معجزه به انگلیسی چی میشه

#2045

معادل کلمه معجزه به انگلیسی همراه با تلفظ:

miracle /ˈmɪrəkəl/ (میرِکِل)

معجزه ، کار خارق العاده

مثال:

The miracle of rising from the grave.

معجزه‌ی برخاستن از قبر.

A machine which was a miracle of design.

دستگاهی که معجزه طراحی بود.