پاسخ به: ماده ضد عفونی کننده به انگلیسی

#2060

ماده ضد عفونی کننده به انگلیسی همراه با تلفظ و مثال:

disinfectant /ˌdɪsɪnˈfɛktənt/ (دیسین فِکتِنت)

ماده ضد عفونی کننده

مثال:

Salt is a natural disinfectant.

نمک یک ماده ضد عفونی کننده طبیعی است.