پاسخ به: بیماری های عفونی به انگلیسی

#2078

ترجمه عبارت بیماری های عفونی به انگلیسی همراه با تلفظ عبارت:

infectious diseases

/ɪnˈfɛkʃəs dɪˈzizəz/ (این فِکشِس دیزیزِس)

بیماریهای عفونی