پاسخ به: Substrate به فارسی

#2103

سلام به شما. ترجمه این متن تخصصی پزشکی:

Bone scintigraphy using 99-Technetium substrates and SPECT can aid the diagnosis of PD, showing a typical distribution of the disease.

سینتی گرافی (جرقه نگاری: نوعی تصویربرداری در پزشکی هسته ای) با استفاده از سوبستراهای (پیش ماده) تکنتیوم-99 و روش اسپکت می تواند با نمایش توزیع تیپیکال (توزیع معمول) بیماری پارکینسون به تشخیص این بیماری کمک کند.