پاسخ به: متخصص داخلی به انگلیسی

#2123

پزشک و دکتر متخصص داخلی به انگلیسی با تلفظ کلمه:

internist /ɪnˈtɜrnɪst/ (این تِرنیست)

متخصص داخلی، دکتر متخصص داخلی

مثال:

You should see both an internist and a nutritionist.

شما باید هم پیش یک متخصص داخلی و هم یک متخصص تغذیه بروید.