پاسخ به: Attend training courses

#2127

کلمه و فعل attend به معنای حاضر شدن در، شرکت کردن در و … است. پس ترجمه عبارت بالا به این صورت خواهد بود:

attend training courses

شرکت کردن در دوره های آموزشی