پاسخ به: ضرب المثل Scratch my back and I’ll scratch yours

#2158

معادل و معنی ضرب المثل انگلیسی Scratch my back and I’ll scratch yours در فارسی:

Scratch my back and I’ll scratch yours

از هر دست بدهی از همان دست می گیری

معنی تحت اللفظی: تو پشت مرا بخاران و من پشت تو را می خارانم.

مفهوم ضرب المثل: اگر به کسی کمک کنی، او نیز در مواقع نیاز به تو کمک می کند.