پاسخ به: آویشن به انگلیسی چی میشه

#2171

گیاه آویشن به انگلیسی همراه با تلفظ این کلمه در زبان انگلیسی:

Thyme /taɪm/ (تایم)

آویشن، گیاه آویشن