پاسخ به: شیطان یا ابلیس به انگلیسی

#2192

برای اشاره به شیطان بزرگ یا همان ابلیس که در متون دیدنی اسلامی، مسیحی و … به آن اشاره می شود، از معادل زیر می توان استفاده کرد:

Satan /ˈseɪtən/

شیطان ، ابلیس

Devil /ˈdɛv(ə)l/

شیطان