پاسخ به: چالش به انگلیسی چی میشه؟

#2198

برای بیان اصطلاح چالش به انگلیسی:

challenge /ˈtʃæləndʒ/ (چَلِنج)

1. چالش 2. به چالش کشیدن

مثال:

Democratic leaders have challenged the president to sign the bill.

رهبران حزب دموکرات، رئیس جمهور را برای امضای لایحه به چالش کشیده اند.