پاسخ به: تلفظ و معادل فرعون به انگلیسی

#2217

معادل کلمه فرعون در زبان انگلیسی همراه با تلفظ این کلمه:

Pharaoh /ˈferō/ (فِرُ)

فرعون