پاسخ به: استفاده next در گرامر حال ساده

#2252

سلام خدمت شما؛

می توان گفت هر دو جمله درست هستند. همانطور که ما از زمان حال ساده در زبان محاوره ای فارسی برای بیان آینده استفاده می کنیم، در انگلیسی (اغلب محاوره ای و مکالمه روزمره) هم می توان از زمان حال ساده برای برای انجام کارها در آینده استفاده کرد. به ترجمه جملات توجه کنید:

We fly to Paris next week

ما هفته بعد به سمت پاریس پرواز می کنیم.

We will fly to Paris next week

ما هفته بعد به سمت پاریس پرواز خواهیم کرد.

همانطور که مشاهده می کنید هر دو جمله هم در فارسی و هم در زبان انگلیسی قابل استفاده هستند.

پس توجه داشته باشید که قیدهایی مثل This evening و Next week برای بیان آینده استفاده می شوند.