پاسخ به: بچه یا نوزاد تازه متولد شده به انگلیسی

#2254

برای بیان بچه تازه متولد شده یا نوزاد می توان از عبارت زیر در انگلیسی استفاده کرد (همراه با تلفظ):

newborn baby

UK: /ˈnjuːˌbɔːn ˈbeɪbɪ/ (نیو بُرن بِیبی)

US: /ˈnuˌbɔrn ˈbeɪbɪ/ (نو بُرن بِیبی)

نوزاد، نوزاد تازه متولد شده، بچه تازه متولد شده

مثال:

a picture of the happy couple and their newborn baby.

تصویری از این زوج خوشبخت و نوزادشان.