پاسخ به: معادل و معنی self care

#2256

معنی و معادل دقیق عبارت self care به فارسی همراه با تلفظ عبارت:

self-care (self care) /ˌselfˈker/ (سِلف کِر)

خود مراقبتی