پاسخ به: شانه تخم مرغ به انگلیسی

#2270

شانه تخم مرغ ( شانه ی تخم مرغ) به انگلیسی:

egg tray /ɛɡ treɪ/ (اِگ ترِی)

شانه تخم مرغ