پاسخ به: معنی more importantly

#2290

معنی و ترجمه عبارت more importantly به فارسی:

more importantly

از آن مهم تر، از اون مهمتر، از همه مهم تر