پاسخ به: ضرب المثل به در می گویند که دیوار بشنود

#2311

معادل ضرب المثل فارسی « به در می گویند که دیوار بشنود » (به در میگه که دیوار بشنوه) در انگلیسی:

Beat one to frighten another

به در می گویند که دیوار بشنود (به در میگه دیوار بشنوه)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: یکی را بزن تا یکی دیگر بترسد.

مفهوم ضرب المثل: مفهوم این ضرب المثل به نوعی اشاره به زهر چشم گرفتن از دیگران دارد.